تبلیغات
امام زمان کیست - شیطان میگوید:


<-BlogDescription->

شیطان میگوید:
شیطان میگوید: 1.کسیکه اذان را شنید و به نماز نرود پدر من است 2.کسیکه اسراف میکند آن برادر من است شیطان میگوید: 1.کسیکه اذان را شنید و به نماز نرود پدر من است 2.کسیکه اسراف میکند آن برادر من است 3.کسیکه پیش از امام به رکوع و کسیکه بدون بسم الله شروع به نان خوردن میکند اولاد من است 4.کسیکه این گفتار من را به کسی میگوید آن دشمن من است و کسیکه نمیگوید دوست من است"؛

::
نویسنده : ایمان یاعلی
تاریخ : سه شنبه 25 تیر 1392